Τ. 210 2202702

 

E. info@mindfulnessgreece.gr

 

W. www.mindfulnessgreece.gr

 

A. Τournavitou 8, Athens, 10553